იურიდიული კონსულტაცია

 

 

უფლება ბლოგი

 

ლეგალიზაციიდან ერთი წლის შემდეგ აშშ-ს კოლორადოს შტატის წარმატება

 

მარიხუანას კრიმინალიზაციის კიდევ ერთი მსხვერპლი თბილისში

 

პირველი მარიხუანას აქცია თბილისში

 

დემურ სტურუას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით

 

აივ ინფიცირებული დაჯარიმდა მედიკამენტ ეფავირენზის გამო

 
 

 

დეკრიმინალიზაცია/ლეგალიზაცია და საკონსტიტუციო სასამართლო

ნარკო პოლიტიკა საქართველო
ლევან ჯორბენაძე
ადვოკატი
31 დეკემბერი, 2016 წელი

2016 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამომშრალ მარიხუანასთან დაკავშირებით არაკონსტიტუციურად ცნო თავისუფლების აღკვეთა ორივე: ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ადმინსტრაციული სამართლადარღვევათა კოდექსის (მუხლი 45) მიხედვით პატიმრობის გამოყენება უკანონო შეძენის, შენახვისა და ამავე ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის (მუხლი 273) მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის უკანონო დამზადების,  შეძენისა და შენახვის  გამო.

სასამართლოს გადაწყვეტილება ტექნიკურად არის საქართველოს სახალხო დამცველის სარჩელის მიღებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. სახალხო დამცველის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინა 2016 წლის ივნისში, რომლის მიხედვით მოთხოვნილი იყო თითქმის ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაცია, მაგრამ 2016 წლის 22 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ მხოლოდ ნაწილობრივ მიიღო სარჩელი და მიუთითა, რომ სახალხო დამცველმა, როგორც მოსარჩელემ ვერ დაადასტურა რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ჯარიმა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, როგორც სისხლის სამართლებრივი სანქცია. საკონსტიტუციო სარჩელის მიღების ეტაპზე სასამართლოს ასეთი მინიშნება შეიძლება ითქვას, რომ არის გარკვეულწილად ზოგადად სარჩელის წარმატების პერსპექტივაზე ნეგატიური ნიშანი. ამ მხრივ კი, ყოველი შემთხვევისთვის უკვე ნათელია, რომ მოცემული სარჩელით დეკრიმინალიზაცია არ განხორციელდება.

ამავე დროს 2016 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილება გამოძახილია საკონსტიტუციო სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებების, როგორიცაა წიქარიშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ და უზენაესი სასამართლოს (#N771,775,776,777,786,787,788) წარდგინებები, რომელ საქმეებშიც სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მიხედვით პირადი მოხმარებისთვის შეძენა ან შენახვა 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის ჩაითვალა, როგორც არაპროპორციული სასჯელი, როგორც წამება, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყობა და სასჯელი; ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის მიხედვით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება მარიხუანას მოხმარების გამო ასევე არაკონსტიტუციური. საკონსტიტუციო სასამართლო 22 დეკემბრის გადაწყვეტილების დასაშვებობასთან დაკავშირებით სამოტივაციო ნაწილში ძირითადად მიუთითებდა, რომ უკვე არსებობდა სასამართლოს ანალოგიური გადაწყვეტილებები, მაგ. წიქარიშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ და უზენაესი სასამართლოს წარდგინებები და წარმოდგენილი ამჟამინდელი საქმე იძლეოდა საკმარის საფუძვლებს ამ შემთხვევაშიც არაკონსტიტუციურად ყოფილიყო ცნობილი მითითებული კანონით აკრძალული ქმედებები.

ბოლო დროინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებით შეიძლება უმთავრესად დადგინდეს, რომ ამჟამად ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სახით თავისუფლების აღკვეთა გაუქმებულია გამომშრალი მარიხუანის 70 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნით შეძენის ან შენახვისთვის, ასევე პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის დამზადებისა და მოხმარებისათვის, მაგრამ კვლავ არსებობს, როგორც ადმინისტრაციული ჯარიმა 500 ლარი, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა - ჯარიმა სულ მცირე 1000 ლარი და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა.

საქართველოში მიმდინარე განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებისაგან უფრო მეტი მზარდი მოთხოვნაა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისკენ, დეკრიმინალიზაციის და მარიხუანის ლეგალიზაციის თვალსაზრისით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი სარჩელი უკვე შესულია საკონსტიტუციო სასამართლოში, იგივე სრული დეკრიმინალიზაციის და ლეგალიზაციის მოთხოვნებით. ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი-ს ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძეს განცხადებით საქართველოში მარიხუანის ლეგალიზაცია არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი დიდი ბიძგი და საფუძველი. 2016 წლის 31 დეკემბრის ახალი წლის ღამეს, როგორც მოქმედი მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი გირჩი" თავისი 500-ზე მეტი რეგისტრირებული მთესველის და ათასობით მხარდაჭერის მონაწილეობით და მხარში დგომით აპირებს დათესოს მარიხუანა თავისივე პოლიტიკური პარტიის ოფისში. გირჩმა უკვე მნიშვნელოვანი პოპულარობა მოიპოვა და ათასობით მხარდაჭერიც მიიზიდა თავისი ოფიციალური ფეისბუქ გვერდის საშუალებით.

 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით