იურიდიული კონსულტაცია

 

 

უფლება ბლოგი

 

 მეთადონური მკურნალობის წესი ციხეში

 

ნარკოპოლიტიკის საკანონმდებლო ანალიზი

 

 

ნარკოპოლიტიკის საკანონმდებლო მიმოხილვა

პასუხისმგებლობა და უფლებები

ნარკო პოლიტიკა საქართველო
24 ნოემბერი, 2012 წელი

შესაძლებელია თუ არა და რა ეფექტური გზები არსებობს საქართველოში ზიანის მომტანი ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად, ვინ უნდა გამოიჩინოს აქტიურობა და ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. ეს ერთ-ერთი ის ძირითადი საკითხები იყო, რომელიც შეხვედრის მონაწილეებს სურდათ განეხილათ. ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ აუცილებელია ამ თემის წარმომადგენლების გაერთიანება და საკუთარი უფლებების დარღვევების შესახებ ხმამაღლა საუბარი და საკუთარი უფლებების პრინციპული დაცვა. აგრეთვე ხმის მიწვდენა

არამარტო ზოგადად საზოგადოებისათვის, არამედ კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი თანამდებობის პირებისთვის ადგილობრივ, ცენტრალურ საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში.

2012 წლის 22 ნოემბერს, შეხვედრა-სემინარი თბილისში, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ოფისში მომხმარებელთა თვითორგანიზებული ჯგუფის წარმომადგენლებთან გაიმართა ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელსაც იურისტი ლევან ჯორბენაძე უძღვებოდა. შეხვედრაზე განხილული იყო ის ძირითადი თემები, რომელიც ამ ჯგუფის წარმომადგენლებისათვის აქტუალურ საკითხებს წარმოადგენს: საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ზოგადი მიმოხილვა, ნარკოტიკების მოხმარება - ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, აივ დადებითი სტატუსის მქონე პირების პასუხისმგებლობა და უფლებები. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ და როგორ შეიძლება საკუთარი უფლებების ეფექტური დაცვა შიდა სახელმწიფოებრივ და საერთაშორისო დონეზე.

მონაწილეებმა აგრეთვე აქტიურად განიხილეს დღევანდელ რეალობაში ნარკოტიკების მოხმარების დეფაქტო დეკრიმინალიზაცია და ამ სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა, ისევე როგორც კონკრეტული ღონისძიებების გატარება ქვეყანაში ეფექტური ნარკოპოლიტიკისთვის. 

 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით