იურიდიული კონსულტაცია

 

 

 მეთადონური მკურნალობის წესი ციხეში

 

მეთადონური მკურნელობა საქართველოში

 
 

მკურნალობის წიგნიერების და ადვოკატირების სახელმძღვანელოები

 

29 მაისი, 2010 წელი

ორივე სახელმძღვანელო გამოცემულია EATG-ს მიერ ბრიუსელში მკურნალობის წიგნიერების და ადვოკატირების ტრენინგის შემდეგ.

სახელმძღვანელოები დააინტერესებს ადვოკატებს, ტრენერებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, აივ/შიდსის ვირუსით ინფიცირებულ და ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც სურს ზემოქმედება მოახდინოს პოლიტიკაზე და მუშაობს აივ/შიდსის ვირუსით ინფიცირებულ ადამიანთა მკურნალობისა და მათი უფლებების დაცვის სფეროში.

EATG-ს საავტორო უფლებების გათვალისწინებით აღნიშნული

სახელმძღვანელოები შეიძლება გამოიყენონ არაკომერციული მიზნით, ყოველი ქვეყნის და საზოგადოების თავისებურებების საჭიროების შესაბამისად.

ევროპის აივ/შიდსის მკურნალობის ჯგუფი (EATG) დაარსდა 1992 წელს, რომელიც ევროპელ აქტივისტებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია.  ორგანიზაციის მიზანია აივ/შიდსით ინფიცირებულ ადამიანთა ინტერესების დაცვა.

ამჟამად სახელმღვანელოები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინლისურ ენაზე

მკურნალობის წიგნიერებ En. pdf (758 KB)

მკურნალობის ადვოკატირებ En. pdf (235 KB)

 
 
 
 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით