იურიდიული კონსულტაცია

 

 

პანღური და ნარკოტიკები

 

 მეთადონური მკურნალობის წესი ციხეში

 

მეთადონური ჩანაცვლებითი თერაპია ქალაქ ქუთაისშიც დაიწყო

 

მეთადონური მკურნალობა ციხეში

 

მეთადონური მკურნელობა საქართველოში

 

დუმილის მენტალიტეტი

 
 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ინფორმაციით საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შემდეგი მოქმედი მეთადონური ჩანაცვლებითი თერაპიის ცენტრები და სამკურნალო დაწესებულებები

 

ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება

მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულება

8 საპყრობილე

ექსპულატაციაში 1987 წელს შევიდა. დაავადებულ პატიმართა მკურნალობას უზრუნველყოფს სპეციალიზირებული მედპერსონალი. დაწესებულებაში ხორციელდება სამედიცინო პროექტები. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ახალი სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობა, რომელიც ჩაანაცვლებს არსებულს საავადმყოფო აღჭურვილია ახალი თანამედროვე აპარატურით და ინვენტარით. სამკურნალო დაწესებულებას გააჩნია 6 განყოფილება (მიმღები, თერაპიული, ფსიქიატრიული, ინფექციური, ქირურგიული, ანესთეზია-რეანიმაციის და ინტენსიური თერაპიიის განყოფილება)

№ 8 საპყრობილე ექსპლუატაციაში 2007 წლის ბოლოს შევიდა. საპყრობილეში ნარკოტიკზე დამოკიდებულ პატიმართათვის ფუნქციონირებს მეადონით მკურნალობის პროგრამა. კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს პატიმართა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება    

მისამართი: მცხეთის რაიონი, დაბა ქსანი ტელ.:  75-83-11

საფოსტო ინდექსი 3312

მისამართი: ქ. თბილისი  გლდანის №7 მ/რ+2კმ. ტელ.:  58-59-58, საფოსტო ინდექსი  0107

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის №7 მ/რ +2კმ.    ტელ.: 58-00-55, 57-88-33

საფოსტო ინდექსი 0107

     

№ 6 საპყრობილე

№ 2 საპყრობილე

№ 3 საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება

საპყრობილემ ფუნქციონირება 2006 წელს დაიწყო. 2007 წელს კომპლექსს ახალი კორპუსი დაემატა. დაწესებულებაში მოქმედებს ნარკოტიკებზე და სხვა ქიმიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პატიმართა რეაბილიტაციის პროგრამა ატლანტისი" ახალ დაწესებულებაში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ მსჯავრდებულებისთვის მოქმედებს ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო პროგრამა ატლანტისი". პროგრამაში ჩართული მსჯავრდებულებისთვის ჯგუფული თერაპიის, ინდივიდუალური გასაუბრებისა და სპორტული ოთახებია მოწყობილი, ცალკეა საშხაპე და სეკლესიო კუთხე

დაწესებულების მთავარი შენობა ექსპლუატაციაში 1985 წლიდან შევიდა. ახალი სამკურნალო დაწესებულების გახსნის შემდეგ შენობა გარემონტდა და 2008 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო როგორც № 3 საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებამ. საპატიმროს ტერიტორიაზე განთავსებულია ეკლესია  

მისამართი: ქ.რუსთავის მიმდებარე ტერიტორია, (სოფ. ციხისძირი). ტელ.:  18-04-77.  საფოსტო ინდექსი 3312

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ხარებავას ქ. № 85 ტელ.: 96067. საფოსტო ინდექსი 4600

მისამართი:  ქ. თბილისი გორგასლის ქ. № 77 ა  ტელ.: 75-26-91. საფოსტო ინდექსი 0114

     
     
 
 
 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციი