იურიდიული კონსულტაცია

 

 

უფლება ბლოგი

 

ნარკოპოლიტიკის საკანონმდებლო ანალიზი

 

 

 ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია

 

პასუხისმგებლობა და უფლებები

 

აივ ინფიცირებული დაჯარიმდა მედიკამენტ ეფავირენზის გამო

 
 

 

გლობალური ჯანმრთელობის და ადამიანის უფლებების დაცვის

მონაცემთა ბაზა ოფიციალურად ამოქმედდა  
ნარკო პოლიტიკა საქართველო
30 ნოემბერი, 2013 წელი

გლობალური ჯანმრთელობის და ადამიანის უფლებების დაცვის მონაცემთა ბაზა არის უფასოდ ხელმისაწვდომი ონლაინ მონაცემების ბაზა (www.globalhealthrights.org), რომელიც შეიცავს ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ სასამართლო და სხვა კომპეტენტური ორგანოების გადაწყვეტილებებს კონკრეტულ საქმეებში. ამ მონაცემთა ბაზას გააჩნია ასევე ჯანმრთელობის უფლებასთან დაკავშირებული ონლაინ მონაცემების უფასო საძიებო სისტემა ამჟამად ათასობით სასამართლო გადაწყვეტილებებით, ეროვნული კონსტიტუციებით და საერთაშორისო დოკუმენტებით.  

ჯანმრთელობის უფლება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური უფლება და ჯანმრთელობის უფლებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმები გათვალისწინებულია არაერთ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, რეგიონალურ შეთანხმებებში, ეროვნულ კონსტიტუციებში და კანონებში. ჯანმრთელობის უფლება და ამ მხრივ სახელმწიფოების ვალდებულება უზრუნველყონ არა უბრალოდ ჯანმრთელობის უფლების ხელმისაწვდომობა, არამედ ხელმისაწვდომობა გარკვეული მაღალი სტანდარტებით, ამ მხრივ კი მსოფლიოს მასშტაბით ჯანმრთელობის უფლების ხელმისაწვდომობა არაერთხელ გამხდარა ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო სასამართლოების მხრიდან ინტერპრეტაციის და მნიშვნელოვანი გამოწვევების საკითხი.

ეს მონაცემთა ბაზა არის პირველი მცდელობა ხელმისაწვდომი გახდეს ჯანმრთელობის და ადამიანის უფლებების კანონმდებლობა და სასამართლო გადაწყვეტილებები ორივე პრეცედენტული და კონტინენტური სამართლებრივი სისტემებიდან წამოსული სასამართლო საქმეებისა. მონაცემთა ბაზაში მოცემულია მნიშვნელოვანი საქმეების ის თარგმანი, რომელიც ადრე არ ყოფილა ხელმისაწვდომი ინგლისურ ენაზე.

ორგანიზაცია Global Network for Public Interest Law-ს მიხედვით მონაცემთა ბაზა ოფიციალურად 2013 წლის 24 ოქტომბერს ამოქმედდა და მისი წარდგენა გაეროს მთავარ ოფისში ნიორკში განხორციელდა. მონაცემთა ბაზა შექმნეს და განავითარეს იურისტთა კომიტეტმა და ონელის ეროვნული და გლობალური ჯანმრთელობის დაცვის სამართლის ინსტიტუტმა ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტიდან. მონაცემთა ბაზის შექმნა განხორციელდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნაში მრავალ სამოქალაქო საზოგადოების და ინდივიდუალურ ადვოკატ პარტნიორებთან თანამშრომლობით. საქართველოში იურისტთა კოლექტივი-ს ადვოკატი პარტნიორები იყვნენ ლევან ჯორბენაძე, ნარკოპოლიტიკა საქართველო და ნატო პაპავა.

იურისტთა კოლექტივი (www.lawyerscollective.org) დაფუძნებულია ნიუ-დელიში, მუმბაი და ლიდერი არასამთავრობო ორგანიზაციაა ინდოეთში, რომელიც ახორციელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას და ადვოკაციას აივ/შიდსის და ქალთა უფლებების დაცვის დარგში.

მონაცემთა ბაზის შექმნას მხარს უჭერენ ლევი სტრაუსის და ფორდის ფონდები. ამგვარად წარმოდგენილი და უკვე ამოქმედებული მონაცემთა ბაზა სასარგებლო რესურსი იქნება მკვლევარების, პრაქტიკოსი ადვოკატების, აკადემიური წრის და საჯარო სექტორში გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, რომლებიც ამ სფეროს სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზსა და შექმნაში იღებენ მონაწილეობას.

 

ისარგებლეთ იურიდიული კონსულტაციით